Put putuje Latif aga

Put putuje Latif aga sa jaranom Sulejmanom (2x) Moj jarane Sulejmane jel ti zao Banja Luke (2x) Banjaluckih teferica kraj Vrbasa aksamluka kraj Vrbasa aksikluka (2x)

Put putuje Latif-aga

Put putuje Latif agasa jaranom Sulejmanom(2x) Moj jarane Sulejmanejel ti zao Banja Luke(2x) Banjaluckih tefericakraj Vrbasa aksamlukakraj Vrbasa aksikluka(2x)