Tuđa zemlja nema kalauza

Neka drugi ljudi za tudjinom zude ja hocu da zivim ovde svoje dane zar da tudja zemlja moja, majko, bude od rodjene grude pesmom opevane Refren Pecalba je puna gorkih suza tudje sunce ne ogreja grudi tudja zemlja nema kalauza tudji ljudi, ja im neznam cudi Pod tudjinsko sunce nista me ne mami ni gradovi…

Tuđa zemlja nema kalauza

Neka drugi ljudi za tudjinom zudeja hocu da zivim ovde svoje danezar da tudja zemlja moja, majko, budeod rodjene grude pesmom opevane RefrenPecalba je puna gorkih suzatudje sunce ne ogreja gruditudja zemlja nema kalauzatudji ljudi, ja im neznam cudi Pod tudjinsko sunce nista me ne mamini gradovi beli, ni raskosne graneda na njima zriju sve…

Jedina mama

RefrenVise ni sam ne znamsta cu sa samim sobom, mamapred slikom tvojom stojimkao pred Bogom, mamaza koju godinu eto meopet s tobom, mamaznaj, nisi samasamo je jedna moja mama Vreme ne mogu, ali bih gavrlo rado unazad vratiojer jutros kad sam se probudioja sve sam shvatioda sam za svaku gresku zivotaskupo i duplo platiojer neke…